Protokół Nr 16-20 zebrania Rady Osiedla Dąbie z dnia 02.09.2020