Protokół Nr 15-20 zebrania Rady Osiedla Dąbie z dnia 15.07.2020