Protokół Nr 13-20 zebrania Rady Osiedla Dąbie z dnia 13.05.2020