Protokół Nr 12-20 zebrania Rady Osiedla Dąbie z dnia 04.03.2020