Powołanie Komitetu Obchodów 750 lecia lokacji Dąbia

Uchwała 28/XVII/08

Rady Osiedla Dąbie z dnia 26 marca 2008r

Rada Osiedla Dąbie ustala co następuje:

§ 1.

Rada Osiedla Dąbie przystępuje do wypełnienia wniosku założenia Komitetu obchodów 750 – lecia lokacji Dąbia

§ 2.

W skład Komitetu wchodzą radni:
Irena Śliwińska – przewodnicząca
Elżbieta Bardin – skarbnik
Czesław Bednarek – wiceprzewodniczący
Leszek Bochnacki – sekretarz
Tomasz Jaskólski – członek
Stanisław Wysocki – członek
Waldemar Kapella - członek
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Nr uchwały: 
Uchwała 28/XVII/08
Data uchwały: 
14/04/2008
Kadencja: 
2007-2011