Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta przekazuje adres internetowy do ogłoszenia Prezydenta Miasta Szczecin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11426.asp