Odpowiedź WGK w sprawie parkingów w ciągu ul. Goleniowskiej przy cmentarzu