Odpowiedź od ZDiTM w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Koszarowej