I Olimpiada Informatyczna

Uchwała 30/XVIII/08

Rady Osiedla Dąbie z dnia 8 kwietnia 2008r

Rada Osiedla Dąbie ustala co następuje:

§ 1.

Rada Osiedla Dąbie przystępuje do współorganizacji I Olimpiady Informatycznej dla Szkół Prawobrzeża

§ 2.

Rada Osiedla Dąbie przeznacza środki finansowe w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) na pokrycie kosztów zakupu nagród dla laureatów olimpiady

uzasadnienie:
w olimpiadzie wezmą udział uczniowie Osiedla Dąbie i szkół Prawobrzeża

Nr uchwały: 
Uchwała 30/XVIII/08
Data uchwały: 
14/04/2008
Kadencja: 
2007-2011