Dyżury Radnych Osiedla Dąbie kadencji 2019-20124

Dyżury Radnych odbywają się w każdą środę w godzinach 17:30 - 18:30

Zebrania Rady odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz.: 18:30

z wyjątkiem miesiąca sierpnia - przerwa urlopowa i dni świątecznych.